AKTUALNOŚCI


Spotkanie w Poznaniu

12 kwietnia 2018 (czwartek)
Wywalczone szczęście – czyli jak nie dać się pokonać
trudnościom i stratom
  
więcej...

Wielkanoc 2018

Jezus rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach... że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom...”
Łk 24,44-47

Niech Święta Zmartwychwstania Jezusa będą czasem zadumy nad tak wielką miłością, która zaprowadziła Go na krzyż, aby nas uratować. Czasem radości, że Jezus zmartwychwstał, żyje, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Czasem wdzięczności za to, że  że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie.
Niech wdzięczność i uwielbienie dla Boga wypełniają nasze serca. Z radością opowiadajmy  innym o nowym życiu w Jezusie, nie tylko w czasie Wielkanocy.Forum Kobiet
patronuje książce
Lidii Czyż „Tato!”

...Trudne powojenne czasy. Wysiedlenia, ucieczki,
rozbite rodziny. Prześladowanie Kościoła... więcej...
Polecamy dla każdego!


Forum Kobiet jest patronem książki

Lidii Czyż, Pozostała tylko nadzieja

Do pierwszego wydania dołączona jest broszura: „Czy doświadczyłaś prawdziwej miłości?” kliknij, żeby ją obejrzeć.


Polecamy wykłady Josha McDowellaKim jest twój Tata?

– Piscilla Shirer więcej...

NOWOŚĆ!!!


Forum Kobiet patronuje książce
Lidii Czyż „Narodziny perły”

z dołączoną bezpłatną płytą DVD „Maria Magdalena”
Zapraszamy do słuchania przez internet

AKADEMIA PIĘKNEGO ŻYCIA FORUM KOBIET

www.radiochrześcijanin.pl, niedziela godz. 20:00, powtórka poniedziałek godz. 15:45.
Maria Magdalena

Zwiastun filmu Maria Magdalena


Jeśli nie możesz odtworzyć zwiastunu kliknij tutaj.