Wakacyjne Abecadło

 • A – autorefleksja: kim jestem? Czy jestem zadowolona z siebie? Z mojego życia na obecnym etapie?
 • B – Bóg: kim jest dla mnie? Na jakim etapie jest moja więź z Nim? Czy jest dla mnie odległym Nieznanym, czy bliskim i ważnym?
 • C – cel: czy wiem, po co żyję? Co jest dla mnie teraz ważne? Czy jest to warte mojego czasu i uwagi?
 • D - dzieło Boże: czy potrafię się zachwycić otaczającymi mnie dziełami Bożego stworzenia?
 • E – Ewangelia: czy wiem, jaka jest treść ewangelii, czyli Dobrej Nowiny przyniesionej przez Jezusa Chrystusa? Czy ma to wpływ na moje życie?
 • F – fundament: na jakim fundamencie buduję swoje życie - czy na przemijających wartościach tego świata, czy na niezmiennych boskich wartościach? Czy jest to fundament, który przetrwa w czasie życiowych burz?
 • G – grzech – czy wiem, czym jest grzech? Czy widzę grzechy w swoim życiu i co z nimi robię?
 • H - harmonia: czy doświadczam harmonii w swoim życiu? Czy raczej jestem szarpana w różnych kierunkach – przez obowiązki i wymagania codziennego życia?
 • I – ideały: jakimi ideałami kieruję się w swoim życiu?
 • J – Jezus Chrystus: czy jest dla mnie abstrakcyjnym pojęciem, czy bliską i realną Osobą, mającą istotny wpływ na moje życie?
 • K – krzyż: czy wierzę, że Jezus Chrystus przelał za mnie swą krew na krzyżu, aby odkupić moje grzechy?
 • L – lęk: czy odczuwam lęk przed przyszłością? Czy jestem gotowa powierzyć swą przyszłość w ręce Boga, aby wyzbyć się lęku?
 • Ł – łaska: czy mam świadomość przeogromnej Bożej łaski, dzięki której człowiek może dostąpić zbawienia?
 • M – miłość: czy doznałam w życiu prawdziwej, bezwarunkowej miłości? Czy wiem, że tylko Bóg może dać mi taką miłość?
 • N - nadzieja: w czym pokładam nadzieję w swoim życiu?
 • O – Ojciec: czy traktuję Boga jako Ojca, który kocha mnie i troszczy się o mnie?
 • P – Pismo Święte: czym jest dla mnie księga Pisma Świętego? Czy ją czytam? Czy szukam w niej wskazówek, jak żyć?
 • R – radość: czy doświadczam w swoim życiu radości niezależnej od okoliczności, radości, jaką może dać tylko Bóg?
 • S – skarb: co jest moim największym skarbem w tym życiu? Czy jest to skarb o wartości materialnej, przemijającej, czy o wartości wiecznej, nieprzemijającej?
 • T – trudności: jak reaguję na trudności w moim życiu – czy się załamuję, czy szukam Bożej pomocy i oparcia?
 • U – ufać: czy rozumiem, co to znaczy ufać Bogu, czyli oddawać Mu całe swoje życie w przekonaniu, że On wie najlepiej, jak nim pokierować?
 • W – wiara: czy wiara to dla mnie tylko intelektualne przekonanie, czy rozumiem, że według Pisma Świętego to pełne zaufanie do Boga?
 • Z – zbawienie: to Boży dar dla człowieka, oznaczający odkupienie grzechów, przebaczenie w Jezusie Chrystusie i życie w wiecznym szczęściu z Bogiem po śmierci. Czy przyjęłam kiedyś ten dar zbawienia od Boga?