Ludzie szerokich horyzontów, Doug Carter

Patrząc na ludzi, zauważamy jak różnie przeżywają swoje życie. Niektórzy żyją z dnia na dzień, nie widzą szerszych perspektyw – jedni nie rozpoznają możliwości, inni boją się podjąć inicjatywę i ryzyko. Mamy jednka także przykłady ludzi niezwykłych, którzy osiągają w życiu dużo więcej, wyrastają ponad przeciętność, czy mają jakąś tajemnicę albo receptę na sukces.

Pragniemy zachęcić do lektury książki, która proponuje szerokie spojrzenie na życie i świat – spojrzenie z Bożej perspektywy. To praca Douga Cartera pt. „Ludzie szerokich horyzontów. Jak przezwyciężyć wąskie spojrzenie na życie” Proponuje ona uwzględniać Bożą moc w realizowaniu naszego życiowego powołania. Podaje praktyczne zasady takiego stylu życia oraz przykłady ludzi, którzy w ten sposób postępowali.

„Często mamy tendencję zakładać, że zadanie, które przed nami stoi, przekracza nasze możliwości lub że brakuje nam środków, by się w nie zaangażować.

Czy jesteśmy na tyle odważni, by zmierzyć się z zadaniem, które – jak nam się wydaje – przekracza nasze możliwości?

Jeśli zaufamy Bogu, możemy pokonać strach, obawy, niepewność i negatywizm. Spróbujmy skoncentrować się na Bogu, dla którego żadna rzecz nie jest możliwa. Realizując Jego plany i opierając się na Jego niewyczerpanej mocy, możemy stać się ludźmi szerokich horyzontów.” (fragment tekstu z okładki)

Recenzja - Czasopismo BRAT nr 12 (79) – Grudzień 2003