GRUDNIOWA REFLEKSJA

Grudzień z różnych powodów jest dla mnie szczególnym miesiącem w roku. Wraz z jego nadejściem uświadamiam sobie, że kończy się kolejny rok kalendarzowy. Niekiedy przypomina mi to o różnych sprawach, które należałoby załatwić, a też budzi refleksje nad przemijającym czasem.

Ulice i witryny sklepów ożywiają barwne dekoracje świąteczne, które zapraszają, do włączenia w to coroczne zamieszanie przedświąteczne. Rozpoczyna się czas gorączkowych poszukiwań prezentów gwiazdkowych, domowych porządków i wszelkich przygotowań do świąt. Z każdym dniem narasta napięcie, pojawiają się stresujące pytania – czy zdążę, czy kupię?

Wielokrotnie zdarzało się tak, że dawałam się porwać owej przedświątecznej atmosferze. A kiedy zmęczona dobiegałam do dnia Bożego Narodzenia, żałowałam, że zabrakło mi czasu na to, aby przygotować się duchowo do przeżywania tak doniosłego, jakim jest narodzenie Jezusa Chrystusa.

Jednakże pewnego roku zdecydowałam, że chcę przeżywać ten okres inaczej, skupić się nad tym, co jest najważniejsze. Pomogło mi w tym specjalne adwentowe rozważanie, które wprowadza we właściwą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Prowadziłam je przy pomocy kalendarza adwentowego z fragmentem Pisma Świętego na każdy dzień.

3. grudnia, Izaj. 55
Szukanie Boga

4. grudnia, Mal. 3,1-4
Proroctwa o narodzeniu Jezusa

5. grudnia, Izaj. 40,1-11
Boża pociecha dla nas

6. grudnia, Izaj. 35
Szczęśliwa przyszłość Syjonu

7. grudnia, Jana 1,1-18
Słowo stało się ciałem

8. grudnia, Izaj. 53,1-5
Bóg objawia się

9. grudnia, Mt. 1,18-25
Wybór rodziców Jezusa

10. grudnia, Izaj. 9,2-7
Dziecię się nam narodziło

11. grudnia, Mich. 5,1-2
Niedziela Betlejem

12. grudnia, Mt. 2,1-12
Mędrcy ze Wschodu

13. grudnia, Ps. 89,1-29
Obiecany wielki Bóg

14. grudnia, Izaj. 42,1-9
Sługa Boży nadejdzie

15. grudnia, Łk. 1,5-25
Jan Chrzciciel przychodzi

16. grudnia, Jer. 33,7-16
Obietnica Sprawiedliwości

17. grudnia, Łk. 1,39-56
Modlitwa Marii

18. grudnia, Łk. 2,8-20
Niedziela Owczarni

19. grudnia, Izaj. 61
Misja Jezusa

20. grudnia, Łk. 1,57-80
Proroctwo Zachariasza

21. grudnia, Ap. 1,10-18
Chwała Jezusa

22. grudnia, Ap. 21,1-7
Bóg jest wśród nas

23. grudnia, Łk.1,26-38
Zwiastowanie

24. grudnia, Łk. 2,1-20
Narodzenie Jezusa Chrystusa