O FORUM

W dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie, kobiety pragną rozumieć siebie, swoją rolę w rodzinie i społeczeństwie, jak również doświadczać spełnienia w życiu. Poprzez konferencje, seminaria, małe grupy dyskusyjne, indywidualne spotkania i konferencje wyjazdowe, Forum Kobiet daje każdej kobiecie okazję aby w przyjaznej atmosferze swobodnie wyrażać swoje opinie na tematy społeczne, zawodowe, życia rodzinnego,wiary i Boga. W oparciu o prawdy wypływające ze Słowa Bożego pragniemy pomagać kobietom w:

  • budowaniu poczucia własnej wartości,
  • rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym,
  • budowaniu wzajemnych relacji,
  • znalezieniu spełnienia w życiu,
  • rozwijaniu więzi z Bogiem,
  • wywieraniu pozytywnego wpływu na swoja rodzinę, miejsce pracy,społeczeństwo i w konsekwencji kraj.

Forum Kobiet jest kobiecą organizacją non-profit.

Działa w ramach Ruchu Chrześcijańskiego Mt28.

Jeśli chcesz mieć swój finansowy udział w działaniach Forum Kobiet - możesz wpłacić dowolną sumę na poniższe konto:

59 1020 1013 0000 0402 0002 1436

Ruch Chrześcijański Mt28
ul. Polnej Róży 1 C, 02-798 Warszawa
Tytułem: „5025”